Ο κορωνοϊός και τα παιδιά μας

Μέχρι χθες, οι περισσότεροι γονείς έτρεμαν μήπως το παιδί τους κολλήσει Η1Ν1 ή
κάποια παρόμοια μορφή γρίπης. Σήμερα, ξεχάσαμε αίφνης κάθε άλλη ασθένεια και
κάθε άλλο κίνδυνο και μια μόνο λέξη κυριαρχεί στις σκέψεις και τα λόγια μας