Η νέα αρχή στο σχολείο και το άγχος του αποχωρισμού

Όπως πάντα, όσο κι αν ίσως θα θέλαμε να καθυστερήσει, ο Σεπτέμβριος έφτασε πάλι – και μαζί του έφερε για αρκετούς γονείς και παιδιά το «άγχος του αποχωρισμού».