«Τι είναι πατρίδα, μαμά;» Η αξία του πατριωτισμού για τα παιδιά

Φαίνεται πως η έννοια της πατρίδας έχει αρχίσει ξανά να μας αγγίζει. Μετά από μερικές δεκαετίες όπου ο πατριωτισμός ταυτιζόταν