Δημιουργώ άρα Υπάρχω: Η αξία της δημιουργικότητας για εμάς και τα παιδιά μας.

Πρωτοάκουσα τον όρο «δημιουργική απασχόλήση» όταν ο γιός μου ήταν έξι μηνών και έψαχνα μια γυναίκα που θα μπορούσε να τον προσέχει τις ώρες που εγώ και ο πατέρας του δουλεύαμε.