Επιτυχημένη Επικοινωνία Μέρος ΙΙ

… γίνεται ορθή και ολοκληρωμένη μετάδοση και λήψη ενός μηνύματος. … Απαιτεί μόνο να πάρουμε την συνειδητή απόφαση να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε στους άλλους και τον τρόπο με τον οποίο τους ακούμε.