Ο ιός της αρνητικότητας – και πώς θα θωρακιστούμε απέναντι του!

Ο ιός της αρνητικότητας – ένας τρόπος σκέψης που λειτουργεί σαν ιός …………….. Μας κάνει να εστιάζουμε και να μεγεθύνουμε στο μυαλό μας το αρνητικό ενώ παράλληλα μικραίνουμε ή αγνοούμε το θετικό.