Ευτυχισμένοι μαζί. Ομάδα συμβουλευτικής για ζευγάρια.

Ομάδα για ζευγάρια κάθε Πέμπτη 19:00 – 21:00 από Οκτώβριο 2022 μέχρι Μάρτιο 2023.