Ευτυχισμένοι μαζί. Ομάδα συμβουλευτικής για ζευγάρια.

Ομάδα για ζευγάρια κάθε Πέμπτη 19:00-21:00 από Οκτώβριο 2020 μέχρι Μάρτιο 2021.