«Επάγγελμα: γονιός εφήβου». Ομάδα συμβουλευτικής για γονείς εφήβων ένα δίωρο τη βδομάδα από Νοέμβριο 2023-Απρίλιο 2024.

«Επάγγελμα: γονιός εφήβου». Ομάδα συμβουλευτικής για γονείς εφήβων ένα δίωρο τη βδομάδα από Νοέμβριο 2022-Απρίλιο 2023.