Δραστηριότητες

Εδώ θα βρείτε ενημέρωση για τις δραστηριότητες που οργανώνονται από μένα και τους συνεργάτες μου, και υλοποιούνται είτε στο γραφείο μου είτε σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε σχολεία, δήμους, κλπ. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές είναι μόνιμες, όπως κάποιες ομάδες που λειτουργούν κάθε βδομάδα για όλο το χειμώνα. Άλλες είναι έκτακτες, όπως ομιλίες σε σχολεία, δήμους και βιβλιοθήκες, εργαστήρια, σεμινάρια, παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού, κα.