"Η Γωνιά της Χαράς". Βιωματική δραστηριότητα για θετική σκέψη. ΔΥΟ Forum, Metropolitan Expo, 16-17 Απριλίου 2016.

"Η Γωνιά της Χαράς". Βιωματική δραστηριότητα για θετική σκέψη. ΔΥΟ Forum, Metropolitan Expo, 16-17 Απριλίου 2016.